Jak zjistit cenu obvyklého nájemného?Víte, co si představit pod pojmy obvyklé nájemné či mapa nájemného?
„Obvyklá cena je zjistitelná pouze analýzou trhu, může být určena pouze u věcí (bytů), se kterými se běžně obchoduje. V případě nájemného lze říci, že obvyklé nájemné lze zjistit pouze tam, kde je běžně nájemné nově sjednáváno nebo měněno za obvyklých obchodních podmínek. V žádném případě však nelze obvyklou cenu, respektive obvyklé nájemné, stanovit dopředu jako nějaké přesné číslo. Pokud obvyklá cena neexistuje, je ji třeba odvodit na základě obvyklých cen srovnatelné lokality. Tedy v místě obvyklé nájemné je nájemné, za které by bylo možno pronajmout byt v daném místě, stavu a čase. Do výše obvyklého nájemného nemohou být promítnuty mimořádné okolnosti trhu, osobních poměrů pronajímatele a nájemce, ani vlivy zvláštní obliby,“ informuje Sdružení nájemníků na svých internetových stránkách.

Jaké služby jsou zahrnuty do nájemného?
Při určení výše obvyklého nájemného je třeba definovat, co všechno je nájemným hrazeno, a vymezit, co naopak nesmí nájemné zahrnovat. Pouze skutečné nájemné totiž představuje hodnotu, kterou lze u jednotlivých bytů srovnávat a promítat do ní jednotlivé znaky bytu a domu, ve kterém se byt nachází.
Nájemné představuje pouze platbu za užívání bytu, který přenechává pronajímatel nájemci do užívání. Zahrnuje příslušenství bytu, jímž jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány (např. sklep, sklepní kóje, balkon, lodžie, terasa), i součásti bytu včetně jeho vybavení (například kuchyňská linka, umyvadlo, vana). Do nájemného ale nelze zahrnovat jiné platby, zejména za užívání věcí movitých včetně zařízení bytu (např. chladnička, pračka, myčka), užívání jiných nemovitých věcí (například garáže) a další.

Jak lze zjistit obvyklé nájemné?
Znalost znaků bytu a domu velmi usnadní orientaci nájemníkům i pronajímatelům, neboť jsou podstatné pro všechny způsoby, kterými lze zjistit nájemné obvyklé v daném místě a čase.
V úvahu přicházejí zejména následující možnosti:
− Znalecký posudek (případně posudek soudem ustanoveného znalce)
− Mapy nájemného připravované ministerstvem pro místní rozvoj
− Porovnání se třemi srovnatelnými byty. Ve všech těchto případech je tedy třeba zohlednit relevantní znaky bytu a domu, ve kterém se byt nachází. Za pomoci těchto znaků lze nalézt srovnatelné byty ve stejné nebo srovnatelné lokalitě.

Zdroj: deník.cz 6.4.2011 autor: Břetislav Lapisz

Copyright © 2011 Výměna bytů Brno, pronájem bytů | Mapa stránek
Tvorba webu: IMP net s.r.o. - Web & SEO